Λίστα δημοσιεύσεων

 

Master's Thesis:

"Sortieren Vorsortierter Folgen" (Sorting Presorted Files)
Department of Informatics, University of Saarland, West Germany, April 1980

Ph. D. Thesis: 

 "Einige Resultate fuer das Woerterbuchproblem" (Some Results for the Dictionary Problem) Department of Informatics, University of Saarland,   West Germany, February 1983 (Advisor: Prof. Kurt Mehlhorn, Director of Max Planck Institute of Informatics, GERMANY)

 

 

α)         Συνεισφορά σε Handbooks

 

a.1)      K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis

"Chapter 6: Data Structures" pp. 302-341

Handbook of Theoretical Computer Science, Vol. 1

2 Volumes, 37 Chapters, 48 authors, 2269 pages

             Managing Editor: J. van Leeuwen (Utrecht)

Advisory Board:  A.R. Meyer (Cambridge, MA), M. Nivat (Paris) M.S. Paterson (Coventry), D. Perrin (Paris) Elsevier Science Publishers (for Europe), co-published by MIT-Press (for USA, Canada and Japan), 1990

 

B)        ΒιβλIα, Πανεπιστημιακές ΠαραδOσεις

 

b.1)      Α.Τσακαλίδης

«Δομές Δεδομένων»

Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Β’ έτους, Τμήμα Μηχ.Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1995. (Επανέκδοση 2004)

 

b.2)      Α.Τσακαλίδης

            «Προχωρημένες Δομές Δεδομένων και Computer-Γραφικά»

            Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Δ’ έτους, Τμήμα Μηχ.Η/Υ, Πανεπιστήμιο Πατρών,1995. (Επανέκδοση 2005).

 

b.3)      Α.Τσακαλίδης

            «Υπολογιστική Γεωμετρία»

            Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2003.

 

 

b.4)      Ελένη Κολοκούρη, Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης, Αθανάσιος Ψαράς-Χατζηγεωργίου

 «e-Επιχειρείν»  Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2002

 

b.5)      Μάρκελλος, Κ., Μαρκέλλου, Π., Ρήγκου, Μ., Συρμακέσης, Σ. & Τσακαλίδης, Α
e-Επιχειρείν: Από την ιδέα στην υλοποίηση”,  Ελληνικά Γράμματα, CTI Press,  ISBN 960-442-223-5, Αθήνα 2006.

 

C)        Kεφάλαια σε Bιβλία

 

c.1)      I. Hatzilygeroudis, D. Sofotasios, N. Dendris, V. Triantafilou, A. Tsakalidis and P. Spirakis

«MRP II-based Production Management Using Intelligent Decision Making» Chapter 5: Production Control Beyond Manufacturing Resource Planning (MRP II)

            Advanced Models and Methods for Production Planning

            Abdreas Drexl and Alf Kimms (Eds.), Springer Verlag Berlin-Heidelberg 1998

 

c.2)      Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Giorgos Mayritsakis, Katerina Perdikouri, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis,
"STING: Evaluation of Scientific & Technological Innovation and Progress in Europe Through Patents” στο βιβλίο με τίτλο “Statistical Data Mining and Knowledge Discovery”,
Edited by Hamparsum Bozdogan, Chapman & Hall/CRC Press, ISBN: 1584883448, 29th July 2003, (http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1584883448/qid%3D1066835737/sr%3D2-3/ref%3Dsr%5F2%5F3/104 -9162346-7852756).

 

c.3)      Y. Panagis, E. Sakkopoulos, S. Sioutas and A. Tsakalidis.
"Web Service Integration and Management Strategies for Large Scale Datasets".
Chapter in Ma Zongmin (ed.) "Database Modeling for Industrial Data Management: Emerging Technologies and Applications",
Idea Group Publishing
,
pp. 217-243, 2006.

 c.4)      Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis,
            «Web Mining for Public e-Services Personalization», in the Encyclopedia of Digital
             Government
, edited by Ari-Veikko Anttiroiko and Matti Malkia, published by Idea Group Publishing Inc., 2006.

 c.5)     Markellos, K., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A.,
“Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking Semantic Web Mining for Personalized Public e-Services”,
Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2006.

 c.6)     Laskaridis, G., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A.
“E-Business Process Management: Technologies and Solutions Interoperability on the Road to Enhance Government-to-Business”
Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2006.

 c.7)     Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A.
“Level-based Development of e-Government Services” Encyclopedia of Digital Government,
Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2006.

c.8)      Laskaridis, G., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A.
"Interoperability Integrating e-Government Portals Encyclopedia of Portal Technologies and Applications"
Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2006.

c.9)      Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, article entitled «A Closer Look to the Online Consumer Behavior», in the Encyclopedia of E-Commerce, E-Government and Mobile Commerce, Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, ISBN 1-59140-799-0 (hardcover), ISBN 1-59140-800-8 (ebook), pp. 106-111, 2006.

c.10)    Laskaridis, G., Markellos, K., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. (2006), E-Government Portals: Personalization Aspects, in: Encyclopedia of Portal Technologies and Applications, Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA.

c.11)    Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, book chapter entitled «Semantic Web Mining for Personalized Public e-Services», in the book «Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking», Latif Al-Hakim & Khalid Soliman (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, pp. 1-20, 2007.

c.12)    Giorgos Laskaridis, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, book chapter entitled «Interoperability on the Road to Enhance Government-to-Business», in the book «E-Business Process Management: Technologies and Solutions», Jayavel Sounderpandian & Tapen Sinha (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2007.

c.13)    Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Aristotelis Mertis, Ioanna Mousourouli, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, book chapter entitled «Hybrid Recommendation Systems: A Case Study on the Movies Domain», in the book «Social Information Retrieval Systems: Emerging Technologies and Applications for Searching the Web Effectively», Dion H. Goh & Schubert Foo (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2007.

c.14)    Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, article entitled «Web Mining for Public e-Services Personalization», in the Encyclopedia of Digital Government, Ari-Veikko Anttiroiko, University of Tampere, Finland & Matti Malkia, The Police College of Finland, Finland (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, ISBN 1-59140-789-3 (handcover), ISBN 1-59140-790-7 (ebook), vol. III (I-Z), pp. 1629-1634, 2007.

c.15)    Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, article entitled «Level-based Development of e-Government Services», in the Encyclopedia of Digital Government, Ari-Veikko Anttiroiko, University of Tampere, Finland & Matti Malkia, The Police College of Finland, Finland (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, ISBN 1-59140-789-3 (handcover), ISBN 1-59140-790-7 (ebook), vol. III (I-Z), pp. 1167-1173, 2007.

c.16)    Giorgos Laskaridis, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, article entitled «Interoperability Integrating e-Government Portals», in the Encyclopedia of Portal Technologies and Applications, Arthur Tatnall (Ed.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2007.

c.17)    Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, article entitled «e-Government Portals: Personalization Aspects», in the Encyclopedia of Portal Technologies and Applications, Arthur Tatnall (Ed.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2007.

c.18)    Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «e-Government Barriers and Opportunities in Greece», in the Handbook of Research on Public Information Technology, G. David Garson & Mehdi Khosrow-Pour (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2007.

c.19)    Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «Semantic e-Business Challenges and Directions», in the Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations, Goran D. Putnik & Maria Manuela Cunha (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2007.

c.20)    Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Aristotelis Mertis, Angeliki Panayiotaki, «E-commerce Recommendations Systems», in the Encyclopedia of Information Communication Technology (ICT), Antonio Cartelli & Marco Palma (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2007. 

c.21)    Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, Angeliki Panayiotaki, «Semantic e-Business Challenges and Direction», in the Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations, Goran D. Putnik & Maria Manuela Cunha (Eds.), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, 2007. 

c.22)    Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Aristotelis Mertis, Ioanna Mousourouli, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, Chapter XVI entitled «Hybrid Recommendation Systems: A Case Study on the Movies Domain», in the Book «Social Information Retrieval Systems: Emerging Technologies and Applications for Searching the Web Effectively», Dion H. Goh & Schubert Foo (Eds.), Information Science Reference, Hershey, USA, pp. 311-335, 2008. 

c.23)    Kouris, C. Makris, E. Theodoridis, and A. Tsakalidis, Association Rules Mining for Retail Organizations. Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition, pp. 262-267, 2009. 

c.24)    Vasiliki Gkintzou, Theodora Papablasopoulou, Vasileios Syrimpeis, Efrosini Sourla, Giannis Tzimas, and Athanasios Tsakalidis A Web and Smart Phone System for Tibia Open Fractures M.M. Cruz-Cunha et al. (Eds.): CENTERIS 2011, Part III, CCIS 221, pp. 413–422, 2011. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011. 

c.25)    Paschou, M., Sakkopoulos, E., Tsakalidis, A., Tzimas, G., & Viennas, E (2012), Intelligent Mobile Recommendations for Exhibitions using Indoor Location Services, in Tsihrintzis, G.A., Virvou, M., Jain, L. (eds), Multimedia Services in Intelligent Environments - Recommendation Services, vo. 4, 1st Edition, Springer-Verlag, Germany . 

c.26)    Paschou, M., Sakkopoulos, E., Tsakalidis, A., Tzimas, G., & Viennas, E (2012), Integration and Management Techniques for Multimedia Content, in Kanellopoulos, D. (ed.), Intelligent Multimedia Technologies for Networking Applications: Techniques and Tools, IGI Global . 

D)        Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 

d.1)      K. Mehlhorn and A.K.Tsakalidis

"An Amortized Analysis of Insertions into AVL-Trees"

SIAM Journal on Computing, Vol. 15, No 1, pp. 22-33, 1986

 

d.2)      A.K. Tsakalidis

"Maintaining Order in a Generalized Linked List"

Acta Informatica, Vol. 21, pp. 101-112, 1984

 

d.3)      A. K. Tsakalidis 

"AVL-Trees for Localized Search"

Information and Control, Vol. 67, Nos 1-3, pp.173-194, 1985

 

d.4)      A. K. Tsakalidis

"Rebalancing Operations for Deletions in AVL-Trees"

RAIRO Informatique Theorique, Vol. 19, No 4, pp. 323-329, 1985

 

d.5)      K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis

"Dynamic Interpolation Search"

Journal of ACM, Vol. 40, No 3, pp. 621-634, 1993

 

d.6)      A. K. Tsakalidis

"The Nearest Common Ancestor in a Dynamic Tree"

Acta Informatica, Vol. 25, pp. 37-54, 1988

 

d.7)      O. Fries, K. Mehlhorn, St. Naeher and A.K. Tsakalidis

"A loglogn Data Structure for the three sided Range Queries"

Information Processing Letters,  Vol. 25, pp. 269-273, 1987

 

d.8)      V. Bistiolas, D. Sofotassios and A.K. Tsakalidis 

"Computing Rectangle Enclosures"

Computational Geometry: Theory and Applications 2, pp. 303-308, 1993

 

d.9)      V. Kapelios, G. Panagopoulou, G. Papamichail, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis

"The "Cross" Rectangle Intersection Problem"

Computer Journal, Vol. 38, No. 3, 227-235, 1995

 

d.10)    P. Bozanis, C. Makris and A. K. Tsakalidis

"Parametric Weighted Filter-An Efficient Dynamic Manipulation of Signature Files"

Computer Journal, Vol. 38, No. 6, 479-488, 1996

 

d.11)    N. Kitsios and A.K.Tsakalidis

"Space Reduction and an Extension for a Hidden Line Elimination Algorithm"

Computational Geometry: Theory and Applications, No 6, 397-404, 1996

 

d.12)    P. Bozanis, N. Kitsios, C. Makris and A. K. Tsakalidis

“Red-Blue Intersection Reporting for Objects of Non Constant Size”

Computer Journal,  Vol. 39, No 6, 541-546, 1996

 

d.13)    N. Kitsios and A.K. Tsakalidis

"Space Optimal Hidden-Line Elimination for Rectangles"

Information Processing Letters, Vol. 60, 195-200, 1996

 

d.14)    I. Hatzilygeroudis, D. Sofotassios, N. Dedris, P. Spirakis, A. Tsakalidis

“Architectural Aspects of an Intelligent DSS for Flow Shop Production Control”

Advanced Manufacturing Forum Vol. 1, pp. 75-84, 1996

Scitec Publications, Switzerland

 

d.15)    P. Bozanis, N. Kitsios, C. Makris and A.K. Tsakalidis

“The Space-Optimal Version of a known Rectangle Reporting Algorithm”

Information Processing Letters, Vol. 61, 37-41, 1997

 

d.16)    G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, G. Tzimas

“The Design of a HIS for Childrens’s Hospital; The Case Study of Karamandanio Hospital”,
Informatica Medica Journal, pp. 37-42, 1997

 

d.17)    P. Bozanis, N. Kitsios, C. Makris and A.K. Tsakalidis

‘New Results on Intersection Query Problems’

Computer Journal, Vol. 40, No 1, pp.22-29, 1997

 

d.18)    C. Makris and A.K. Tsakalidis

“Algorithms for Three-Dimensional Dominance Searching in Linear Space”,

Information Processing Letters, Vol. 66, 277-283, 1998

 

d.19)    G. Anogianakis, M. Apostolakis, S. Bountzioukas, K. Krotopoulou,

G. Nendides, P. Spirakis, D. Terpou, A. Tsakalidis,

«Mapping the Brain in a Structural Way Helps in Localizing Brain-Function»,

International Journal of Psychophysiology, Vol. 18, Iss 2, pp.91-91 1994

 

d.20)    G. Lagogiannis, C. Makris, A. Tsakalidis

            “A New Algorithm for Rectangle Enclosure Reporting”

            Information Processing Letters, Vol.72, Issue 5-6, p.p.177-182, 1999.

 

d.21)    S. Sirmakessis, A. Tsakalidis

“E-Books; WEBBooks: Do They Really Exist or Is It just a Euphemism?”

 in the WebNet Journal: Internet Technologies, Applications & Issues. Vol 2, No 2, pp 51-54,

 http://www.webnettjrl.com/v2no2/contents2 2.htm , April – June2000.

 

 d.22)    Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Simakessis, Athanasios Tsakalidis,
            “A Web adaptive educational system for people with hearing difficulties”
,
              in the Education and Information Technologies Journal, Vol. 5, No 3,
              pp. 187-198, September-October 2000.

 

d.23)    G. Derekenaris, J. Garofalakis, C. Makris, J. Prentzas, S. Sioutas, A. Tsakalidis

            “Intergrating GIS, GPS and GSM Technologies for the Effective Management of Ambulances”

            Computers, Environment and Urban Systems, Vol. 25, No 3, pp. 267-278,  2001.

 

d.24)    N. Kitsios, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vasiliadis
“An optimal algorithm for reporting 3D visible Rectangles”
,
Information Processing Letters, Vol. 81, Issue 5, p.p. 283-288, 2002.

 

d.25)    Makris C., Sioutas S., Tsichlas K., Tsakalidis A.,

            “Optimal Solutions for the Temporal Precedence Problem”

            ALGORITHMICA ,Vol. 33 (4), pp 494-510, 2002.

 

d.26)    M M. Crochemore, C. Makris, W. Rytter, A. Tsakalidis and K. Tsichlas,

``Approximate string matching with gaps''

Nordic Journal of Computing, Vol. 9, No 1, pp 54-56, 2002.

 

d.27)    B. Vassiliadis, C. Makris, A. Tsakalidis and N. Bogonikolos,

“User Modelling for Adapting and Adaptable Information Retrieval”

Journal of Applied Systems Studies (JASS).

 

d.28)    C. Makris, A. Tsakalidis, K. Tsichlas,

“Reflected Min-Max Heaps”

Information processing Letters, Vol. 86, pp. 209-214, 2003.

 

 d.29)    Brodal G.S., Lagogiannis G., Makris C., Tsakalidis A., Tsichlas K.,

“Optimal Finger Search Trees in the Pointer Machine”,

Journal of Computer and System Sciences, special issue devoted to selected papers from STOC 2002, 67 (2003), 381-418.

 

d.30)    C. Iliopoulos, M. Mohamed, L. Mouchard, K. Perdikuri, W. F. Smyth, A. Tsakalidis,

String regularities with don't cares”, Nordic Journal of Computing, Vol. 10 (1), March 2003, pp. 40-51.

 

d.31)    Eleni Christopoulou, John Garofalakis, Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos,
Athanasios Psaras-Chatzigeorgiou and Athanasios Tsakalidis,

“Techniques and Metrics for Website Reorganization”

Journal of Web Engineering, Rinton Press, ISSN: 1540-9589, Vol 1, No 1& 2, pp.90-104.

 

d.32)    Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis,
 “Integrating Personalization in E-learning Communities”,
in the International Journal of Distance Education Technologies,
IdeaGroup Publishing
, Vol. 2, No 3, pp. 47-58, July – Sept. 2004
.

 

d.33)     Ch. Makris, K. Perdikuri, A. Tsakalidis,
"Discovering Regularities in Biosequences: Challenges and Applications"
,
Journal of Computational Methods in Science and Engineering- JCMSE
, IOS Press.

 

d.34)    Vassiliadis, B. Giotopoulos, K. Votis, K. Likothanassis, S. Bogonikolos, N., Tsakalidis, A.
 
"The Grid as an applications service provision enabler",
 Journal of Digital Information Management, Special Issue on Grid Computing, Vol. 2 (2), pp. 97-103, 2004.

 

d. 35)    Ioannis N. Kouris, Christos H. Makris, Athanasios K. Tsakalidis:

“Efficient automatic discovery of ‘hot’ itemsets”

Information Processing Letters, Volume/Issue  90/2 2004: 65-72, 2004.

 

d.36)    Ferenc Bodon, Ioannis N. Kouris, Christos H. Makris, Athanasios K. Tsakalidis

“Automatic Discovery of Locally Frequent Itemsets in the Presence of Highly Frequent Itemsets”

In Intelligent Data Analysis Journal, vol. 9(1), 2005

 

d.37)    S. Likothanassis, K. Perdikuri, L. Skarlas, A. Tsakalidis

"Evolutionary Biomedical Signal Processing Techniques"

Measurement Science Review, Vol. 4, 2004, pp.15-19, (On-line Edition)

 

d.38)    Ioannis N. Kouris, Christos H. Makris, Athanasios K. Tsakalidis:

“Using information retrieval techniques for supporting data mining”

Elsevier Press, Data & Knowledge Engineering 52 (2005) 353-383.

 

 d.39)    G. Lagogiannis, C.Makris, A. Tsakalidis,
”Reducing Structural Changes in van Emde Boas'Data Structure to the Lower Bound for the Dynamic Predecessor Problem”
Journal of Discrete Algorithms, to appear.

 

d.40)    Penelope Markellou, Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis and Spiros Sirmakessis

“Shaping online learning communities and the way adaptiveness adds to the picture”

Int. J. Knowledge and Learning, Vol. 1, Nos. 1/2, 2005

 

d.41)    Liopa-Tsakalidis, A., Sakkopoulos, E., Savvas, D., Sideridis, A.B., & Tzimas, J. (2005)“HydroNet: An Intelligent Hydroponics Web      Service Environment”, International Journal of Neural, Parallel and Scientific Computations, ISSN 1061-5369, vol. 13, pp. 15-36

 

d.42)    C. Makris, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis,
"Efficient And Adaptive Discovery Techniques Of Web Services Handling Large Data Sets",

Journal of Systems and Software, Vol. 79, No. 4, pp. 480-495, Elsevier, 2006.

 

d.43)   I.N Kouris, C.H. Makris and A.K. Tsakalidis
 “ Using Information Retrieval techniques for supporting data mining”
 In Data & Knowledge Engineering, Volume 52, Issue 3, March 2005, pp. 353.383.

 

d.44)    M. Christodoulakis, C. Iliopoulos, L. Mouchard, K. Perdikuri, A. Tsakalidis, K. Tsichlas,
Computation of Repetitions and Regularities on Biological Weighted Sequences”,  
Journal of Computational Biology 2005,
to appear.

 

d.45)    L. Drossos, B. Vassiliadis, A. Stefani, M. Xenos, Ε. Sakkopoulos, A. Tsakalidis,
“Introducing ICT in a traditional higher education environment: background, design and evaluation of a blended approach”
,
International Journal of Information and Communications Technology Education (IJICTE),
January-March 2006, Vol 2., No. 1, pp. 65 – 78.

 

d.46)    E. Giannoulatou, A.G. Papavassiliou, K. Perdikuri,  A. Tsakalidis,
Concept Discovery and Classification of Cancer Specific Terms from Scientific Abstracts of Molecular Biology”
Journal
of Computational Methods in Sciences and Engineering
(JCMSE), to appear.
 

d.47)    Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Sirmakessis Spiros, Athanasios Tsakalidis,
«Semantic Web Mining for E-Learning Personalization»
,
in the International Journal of Knowledge and Learning (IJKL), Published by Inderscience Publishers, to appear 2006.

d.48)    Lagogiannis G., Makris C., Tsakalidis A.,
"Reducing Structural Changes to the Lower Bound for the Dynamic Predecessor Problem",
 Journal of Discrete Algorithms, in press.

 

d.49)    Vassiliadis, B., Stefani A., Tsaknakis J, Tsakalidis A.
"From Application Service Provision to Service Oriented Computing: a study of the IT outsourcing evolution",

Telematics & Informatics, in press.

 

d. 50)   E. Sakkopoulos, D. Kanellopoulos, A. Tsakalidis,
“Semantic Mining and Web Service discovery techniques for media resources management”,
in the International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (IJMSO), Vol. 1 (1),
ISSN (Online): 1744-263X - ISSN (Print): 1744-2621, Inderscience Publishers, pp. 66-75, 2006.

 

d.51)    John Garofalakis, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis
 “Contemporary Web Service Discovery Mechanisms”

 Journal of Web Engineering, accepted.

 

d.52)    Yannis Makripoulias, Christos Makris, Yiannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Poulia Adamopoulou, Miltiadis Lytras and Athanasios Tsakalidis “Towards Ubiquitous Computing with Quality of Web Service support”

UPGrade The European Journal for Informatics Professionals, Vol. 6, No. 5, pp. 29-34 2005

 

d.52)    d.53)    Costas S. Iliopoulos, Christos Makris, Yannis Panagis, Katerina Perdikuri, Evangelos Theodoridis, Athanasios Tsakalidis
            “The Weighted Suffix Tree: An Efficient Data Structure for Handling Μolecular Weighted Sequences and its Applications”
             Fundamenta Informaticae, Vol. 71, No. 2-3, pp.259-277, IOS Press, 2006

 d.54)    Christos Makris , Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis,
            “Category ranking for personalized search”, 
             Data and Knowl. Eng., in press

 

d.55)     Yiannis Panagis, Evaggelos Sakkopoulos, John Garofalakis and Athanasios Tsakalidis,

“Optimisation mechanism for web search results using topic knowledge”

Int. J. Knowledge and Learning, Vol. 2, Nos. ½, 2006

 

d.56)    Makris, Ch., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A. (2006), "Efficient and adaptive discovery techniques of web services handling large data sets", vol. 79, no. 4, Apr 2006, pp. 480—495

 

d.57)    Sakkopoulos, E., Kanellopoulos, D., & Tsakalidis, A. (2006), "Semantic mining and web service discovery techniques for media resources management", vol. 1, no. 1, Jan 2006, pp. 66-75

 

d.58)    Drossos, L., Vassiliadis, B., Stefani, A., Xenos, M., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A. (2006), "Introducing ICT in a traditional higher education environment: background, design and evaluation of a blended approach", vol. 2, no. 1, Jan-Mar 2006, pp. 65-78

 

d.59)    Garofalakis, J., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A. (2006), "Optimization mechanism for Web Search Results using Topic Knowledge", vol. 2, no. 1/2, pp. 140—153

 

d.60)    Garofalakis, J., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A. (2006), "Contemporary Web Service Discovery Mechanisms", vol. 5, no. 3, September, pp. 265-290

 

d.61)    Sakkopoulos, E., Lytras, M., & Tsakalidis, A. (2006), "Adaptive Mobile Web Services Facilitate Communication and Learning Internet Technologies", IEEE Transactions on Education, special issue on Mobile Technology for Education" edited by Keng Siau, vol. 42, no. 2, May 2006, pp. 208-215

 

d.62)    Makris, Ch., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A. (2007), "Category ranking for personalized search", vol. 60, no. 1, January, pp. 109-125

 

d.63)    Archontoula Angeletou, Sofia Angeletou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, A Presentation of Assessment Techniques Used in the e-learning Process, International Journal of web-based learning and Teaching Technology, accepted with revisions, 2007.

 

d.64)    Sofia Angeletou, Athanasios Giannakakos, Evangelos Klaroudas, Michalis Mauriopoulos, George Mayritsakis, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Information Systems for e-Government. A Case in the Hellenic Ministry of Education, International Journal of Public Information Systems (IJPIS), to appear, 2007.

 

d.65)    Andreas Aresti, Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «A Movie Shop Recommendation Model Based on Web Usage and Ontological Data», Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO), an Official Publication of the Information Resources Management Association since 2003, Mehdi Khosrow-Pour (Editor-in-chief), Idea Group Publishing Inc., Hershey, USA, Vol. 5, No. 3, pp. 18-35, July/September 2007.

 

 

d.66)    Costas Illiopoulos, Christos Makris, Spiros Sioutas, Athanasios Tsakalidis, Kostas Tsichlas,

“ Identifying Occurences of Maximal Pairs in Multiple Strings”

Submitted to ALGORITHMICA


d.67)    Aresti, A., Markellou, P., Mousourouli, I., Sirmakessis, S. and A.K.Tsakalidis,

“ A Movie Shop Recommendation Model Based on Web Usage and Ontological Data” vol. 5, no. 3, July/September, pp. 18-35, 2007


d.68)    Sofia Angeletou, Athanasios Giannakakos, Evangelos Klaroudas, Michalis Mauriopoulos, George Mayritsakis, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis,

“ Information Systems for e-Government. A Case in the Hellenic Ministry of Education, International Journal of Public Information Systems (IJPIS), 2007


d.69)    Bakalis A., Iliopoulos C., Makris C., Sioutas S., Theodoridis E., Tsakalidis A., Tsichlas K.,

“Locating Maximal Multirepeats in Multiple Strings under Various Constraints”, The Computer Journal, 50(2), 178-185, 2007


d.69)    Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Evangellos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis,

“E-Government and Interoperability Issues», International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), Vol. 7, No. 9, pp. 28-38, September 2007.


d.69)    Konstantinos Markellos, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis,

Semantic Web Search for e-Government: The Case Study of Intrastat», Journal of Internet Technology (JIT), Special Issue on Ontology Technology and its Applications, Dr. Han-Chieh Chao (Ed.),

 

  

 

E)        Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές

 

e.1)      K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis

"A refined Analysis of AVL-Trees"

Proceedings of WG '84, International Workshop on Graphtheoretical Concepts in Computer Science, Berlin, Germany 1984, Trauner Verlag, pp. 259-277

 

e.2)      A. K. Tsakalidis

"Maintaining Order in a Generalized Linked List"

Proceedings of the 6th-GI Conference on Theoretical Computer Science, Dortmund Germany 1983, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 145,

Springer Verlag, pp. 343-352

 

e.3)      A. K. Tsakalidis

"AVL-Trees for Localized Search"

Proceedings of the 11th-ICALP '84 Conference, Antwerp, Belgium 1984,

Lecture Notes in Computer Science, Vol. 172, Springer Verlag, pp. 473-485

 

e.4)      K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis

"Dynamic Interpolation Search"

Proceedings of the 12th-ICALP '85 Conference, Nafplion, Greece 1985,

Lecture Notes in Computer Science, Vol. 194, Springer Verlag, pp. 424-434

 

e.5)      A. K. Tsakalidis

"An Optimal Implementation for Localized Search"

Proceedings of WG '85, International Workshop on Graphtheoretical Concepts in Computer Science, Wuerzburg 1985, FRG, Trauner Verlag, pp. 363-374

 

e.6)      A. K. Tsakalidis

"The Nearest Common Ancestor in a Dynamic Tree"

Proceedings of the 14th-ICALP '87 Conference, Karlsruhe 1987, FRG,

Lecture Notes in Computer Science, Vol. 267, Springer Verlag, pp. 489-498

 

e.7)      P. Spirakis and A.K. Tsakalidis

"A very fast, practical Algorithm for finding a Negative Cycle in a Digraph"

Proceedings of the 13th-ICALP '86 Conference, Rennes 1986, France,

Lecture Notes in Computer Science, Vol. 226, Springer Verlag, pp. 397-406

 

e.8)      O. Fries, K. Mehlhorn, St. Naeher and A.K. Tsakalidis

"A loglogn Data Structure for three-sided Range Queries"

Proceedings of WG '87, International Workshop on Graphtheoretical Concepts in Computer Science, Erlangen , FRG, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 1987

 

e.9)      V. Bistiolas and A.K. Tsakalidis

"The Contribution of Computational Geometry to GIS Applications"

Proceedings of the Third European Conference on Geographical Information Systems (EGIS '92), EGIS Foundation, Munnich, Germany 1992, pp. 417-422

 

e.10)    G. Anogiannakis, K. Krotopoulou, S. Spirakis, D. Terpou and A.K. Tsakalidis

"Mapping the Brain in a Structural Way helps for the Localization of the Epileptic Foci" Proccedings of the 14th Annual International Conference IEEE Engineering in Medical Biology Society, (Satellite Symposium on Neuroscience and Technology), Lyon-France, 1992

 

e.11)    G. Anogiannakis, K. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A.K. Tsakalidis

"The Brain Data Base (BDB)"

Proceedings of the 4th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA '93), Prague, Czech Republic, September 1993, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 720, Springer Verlag, pp. 361-364

 

e.12)    V. Bistiolas, D. Sofotassios and A.K. Tsakalidis

"On the Polygon Retrieval Problem"

Proceedings of the Eight International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCISS VIII 93), Istanbul, Turkey, November 1993, pp. 291-301

 

e.13)    J. Hatziligeroudis, A. K. Tsakalidis and P. Vassilakos

"An Intelligent Medical System for Diagnosis of Bone Diseases"

Proceedings of the 1st International Conference on Medical Physics and Biomedical Engineering, (MPBE '94), Nicosia-Cyprus, pp. 148-152, 1994

 

e.14)    K. Avgerides, G. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis 

"Designing the PELICAN system",

Proceedings of the 1st International Conference on Medical Physics and Biomedical Engineering, (MPBE '94), Nicosia-Cyprus, pp. 230-237, 1994

 

e.15)    A. Krotopoulou, M. Lafazanis, G. Panagopoulou, S. Sirkmakesis, P. Spirakis

V. Tampakas, D. Terpou, A.K. Tsakalidis, P. Vlahopoulos 

"The Design of a Text Database for Biomedical Information (FINE DATABASE)"

Proceedings of the 1st Intenational Conference on Medical Physics and  

Biomedical Engineering, (MPBE '94), Nicosia-Cyprus, pp. 264-268, 1994

 

e.16)    P. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis " ATHENA: Integrating GIS and Multimedia Technology; The Design of a Tourist Information System for the County of Attica",

Proceedings of the Fifth European Conference on Geographical Information Systems (EGIS/MARI '94), EGIS Foundation, Vol. 1, pp. 391-400, Paris, France, March 1994

 

e.17)    A. Krotopoulou, N. Pallikarakis, G. Panagopoulou, S. Sirmakesis P. Spirakis, V. Tambakas, D. Terpou and A.K. Tsakalidis

"FINE Database: A Database for Information Exchange Among Clinical Engineers"

Proceedings of the Twelfth International Congress on Medical Informatics, MIE-94, Lisbon, Portugal, pp. 512-516, May 1994

 

e.18)    D. Sofotassios and A.K. Tsakalidis

"Right Triangle Enclosures"

Proceedings of Second Hellenic European Conference on Mathematics and Informatics (HERMIS '94), Athens-Greece, September 1994

 

e.19)    A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou, A.K. Tsakalidis

"A Conceptual Database Approach for Modelling 3D Objects of Irregular Geometry, with Application to the Topology of the Human Brain"

Proceedings of the 5th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA '94), Athens, Greece, September 1994

 

e.20)    M. Lafazanis, B. Mamalis, P. Spirakis, B. Tambakas, A.K. Tsakalidis

"FIRE: A Flexible Tool for Efficient Information Retrieval"

Proceedings of Conference Intelligent Multimedia Information Retrieval Systems and Management (RIAO-94), New York, U.S.A. Oktober 1994

 

e.21)    V. Kapelios, G. Panagopoulou, G. Papamichail, S. Sirmakesis, A. K. Tsakalidis

"The Cross Rectangle Intersection Problem"

Proceedings of the Ninth International Symposium on Computer and Information Sciences, (ISCISS IX '94), Antalya, Turkey, pp. 335-344, November 1994

 

e.22)    P. Bozanis, C. Makris and A.K.Tsakalidis

"Parametric Weighted Filter - An Efficient Dymnamic Manipulation of Signature Files", Proceedings of the Ninth International Symposium on Computer and Information Sciences, (ISCISS IX '94), Antalya, Turkey, November 1994

 

e.23)    A. Krotopoulou, N. Pallikarakis, G. Panagopoulou, S. Sirmakesis, P. Spirakis, V. Tambakas, D. Terpou and A.K. Tsakalidis

"The Development of a Database (FDB) for Information Exchange Among Clinical Engineers",

 Proceedings of the Fourth International Conference on Information Systems Development, (ISD '94), Bled, Slovenia, pp. 357-365, September 1994

 

e.24)    S. Sirmakessis, G. Panagopoulou and A.K. Tsakalidis

"Efficient Data Structures for Storing Curves: An Overview and Experimental Results", Proceedings of the Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information, EGIS-AM/FM-UDMs (JEC-GI'95), Hague, Netherlands, March 1995

 

e.25)    G. Panagopoulou and A.K. Tsakalidis

"Storing Sparse Tables in Cartography Applications",

Proceedings of the Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information, EGIS-AM/FM-UDMs (JEC-GI'95), Hague, Netherlands, March 1995

 

e.26)    G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A.K. Tsakalidis

"PH Model: A Persistent Approach to Versioning in Hypertext Systems",

Proceedings of DAGS '95 Conference on Electronic Publishing and the Information Superhighway, Boston, Massachusetts, USA,  June 1995

 

e.27)    N. Kastis, F. Makedon, P. Spirakis and A.K. Tsakalidis

"Report on European Projects in Electronic Publishing",

Proceedings of DAGS '95 Conference on Electronic Publishing and the Information Superhighway, Boston, Massachusetts, USA, June 1995

 

e.28)    P. Bozanis, N. Kitsios, C. Makris and A.K. Tsakalidis

"New Upper Bounds for Generalized Intersection Searching Problems"

Proceedings of the 22nd-ICALP '95 Conference, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, July 1995

 

e.29)    N. Dendris, I. Hatzilygeroudis, D. Sofotassios, P. Spirakis and A.K. Tsakalidis

"An Intelligent DSS for Flow Shop Production Control"

Proceedings of IJCAI '95 Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Montreal, Canada, August 1995

 

e.30)    C. Chrisoulis, G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A.K. Tsakalidis and I. Tzimas

"THE PELICAN SYSTEM"

Proceedings of the 6th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA' 95), London, England, September 1995

 

e.31)    I. Hatzilygeroudis, D. Sofotassios, N. Dendris, P. Spirakis and A.K. Tsakalidis

"Architectural Aspects of an Intelligent DSS for Flow Shop Production Control"

Proceedings of 7th Portuguese Conference on Artificial Intelligence, (EPIA' 95), Funchal-Madeira Island., Portugal, October 1995

 

e.32)    G. Panagopoulou, S. Sirmakessis and A.K. Tsakalidis

«A new approach to spatial data structures: evaluation and representation of their properties»,

Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’96), Barcelona, Spain, March 27-29, 1996

 

e.33)    A. K. Tsakalidis, S. Sirmakesis and G. Tzimas

«A Distributed Object Oriented System for Map Design and Production»

 Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997

 

e.34)    G. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis

«Improving Curve Intersection Queries»

Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997

 

e.35)    D. Sofotassios, A.K. Tsakalidis and G. Tzimas

«GIS based Framework for Enviromental Emergency Management in the Mediterranean Sea»,

Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997

 

e.36)    G. Tzimas, S. Sirmakessis, G. Panagopoulou, A.K. Tsakalidis

“Walking through Geometry in GIS Technology”,

 Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997

 

e.37)    T. Dobridis, J. Garofalakis, A. Panagiotaki, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, G. Tzimas

“MERIMNA: An Interactive Multimedia Environment in Bookbinding for Mentally Handicapped People”

Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED-MEDIA & ED- TELECOM 97), Canada, Calgary, 14-19 June, 1997

 

e.38)    G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis and G. Tzimas

“A Computer Based Solution for Blood Transfusion Centres: The Case Study of Greece”, Proceedings of the 10th IEEE Symposium on Computer - Based Medical Systems (CBMS’ 97), 11-13 June, Maribor, Slovenia, 1997

 

e.39)    G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis and G. Tzimas

“The Design of a HIS for Childrens’s Hospital; The Case Study of Karamandanio Hospital”,

 Proceedings of the 10th IEEE Symposium on Computer - Based Medical Systems (CBMS’ 97), 11-13 June, Maribor, Slovenia, 1997

 

e.40)    A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A. Tsakalidis

«MITOS: A Data Model for the Intelligent Support of the Three-Dimensional Objects” Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997

 

e.41)    I. Hatzilygeroudis, P. Vassilakos and A.K. Tsakalidis

XBONE: A Hydrid Expert System for Supporting Diagnosis of Bone Diseases” Proceedings of the MIE 97 Fourteenth International Congress (European Federeation for medical Informatics), Thesaloniki, Greece, May 24-29, 1997

 

e.42)    P. Kappos, S. Sirmakesis, A. Tsakalidis and A. Tzimas

“Preserving the  Greek Theatrical Heritage: An Object Oriented Multimedia

Database Approach”,

Proceedings of 8th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA’97), France, September 1997

 

e.43)    Basiliadis B., Garofalakis J., Kappos P., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Tzimas J.,

‘‘Development and Integration of WWW-based Services in an Existing University Environment’’,

Proceedings of WebNet 97 - World Conference of the WWW, Internet and Intranet, October 31 - November 5, Torondo, Canada, 1997

 

e.44)    K. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A.K. Tsakalidis

“MITOS: A Model for the Intelligent Support of Three-Dimensional Objects”, Proceedings of the 8th International Conference of Database and Expert Systema Applications (DEXA’97), France, September 1997

 

e.45)    G. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis

“Efficient Storage Compression for 3D Regions

Proceedings of the IEEE Data Compression Conference (DCC ’97), Snowbird, Utah, USA, March 1997

 

e.46)    C. Makris and A.K.Tsakalidis

“Fast Piercing of ISO-Oriented Planar Rectangles”

Proceedings of the 9th Canadian Conference on Computational Geometry (CCCG’97), Kingston, Canada, August 1997

 

e.47)    J. Antoniadis, B. Basiliadis, C. Bouras, J. Garofalakis, P. Kappos, D. Karageorgopoulos, P. Spirakis, V. Triantafillou, A. Tsakalidis, G. Tsaknakis, Tzimas

“ The Design and Development of Advanced Network Services over the Patras University Campus Network”,

Proceedings of International Conference on Computers in Education-ICCE’97, Kuching, Sarawak, Malaysia, December 2-6, 1997

 

e.48)    B. Basiliadis, G. Papanikolaou, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis

«Intergrating Database and Internet Technology: The Design of an Information System for the City of Patras»,

Proceedings of the First International Workshop on Innovative Internet Information Systems (IIIS’98)  in conjunction with the 10th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CaiSE*98), Pisa, Italy, June 8-9, 1998

 

e.49)    A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A. Tsakalidis

«Similarity Queries in the Presence of Scaling, Translation and Rotation in Large Databases»,

 Proceedings of the Sixth International Workshop onROUGH SETS, DATA MINING and GRANULAR COMPUTING (RSDMGrC’98), USA, 1998

 

e.50)    J. Garofalakis, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, P. Tziavas, J. Tzimas, V.Vasiliadis,

An Interactive Web-based Approach for Environmental Science Courses in Secondary Education”,

Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED‑MEDIA & ED‑TELECOM 98), 20‑25 June 1998, Freiburg, Germany.

 

e.51)    J. Garofalakis, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, P. Tziavas, J. Tzimas,  V.Vasiliadis,

An Interactive Network Framework for the Support of School Education”,

 Proceedings of the IASTED International Conference - Computers and Advanced Technology in Education (CATE 98), 27‑30 May 1998, Cancun, Mexico.

 

e.52)    B. Basiliadis, J. Garofalakis, P. Kappos, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas,

«Development and Integration of Intranet-based Services in a University Environment» Proceedings of the World Conference of the WWW, Internet, and Intranet (WebNet 98), 31/10‑5/11 1998, Orlando, USA.

 

e.53)    B.Basiliadis, G. Papanikolakou, S.Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis

“Intergrating Database and Internet Technology: The Design of an Information System for the City of Patras”

Proceedings of the First International Workshop on Innovative Internet Information Systems (IIIS-98) Iin conjunction with the 10th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CaiSE*98), Pisa, Italy, June 8-9, 1998    

 e.54)    S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vasiliadis

“A Web-based Tool for Content Creation of Tele-training Courses in Greek Universities” Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED‑MEDIA   & ED‑TELECOM 99), 21‑24 June 1999,  Seattle, USA.

 

e.55)    S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vasiliadis

“A Web-based  Virtual Education System for Tele-training  Courses”, in Proceedings of the World  Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED-MEDIA & ED‑TELECOM 99), 21-24 June 1999, Seattle, USA.

 

e.56)    Garofalakis J., Kappos P., Kondilis T., Tsakalidis A.,

            «Electronic Commerce Support Networks for Greek SMEs»,

Proceedings of the European Multimedia, Embedded Systems and Electronic Commerce Conference and Exhibition – EMMSEC’99, June 21-23, 1999, Sweden.

 

e.57)    S. Sioutas, A. Tsakalidis, J.Tsaknakis and V. Vassiliadis

“Applications of exponential search trees in sweep line techniques”

Proceedings of the 3rd IEEE/IMACS, International conference on: Circuits, Systems, Communications and Computer science, CSCC'99, Athens, Greece, July 4-8, 1999.

 

e.58)    S. Sioutas , A. Tsakalidis, J.  Tsaknakis and V. Vassiliadis

An optimal algorithm for reporting 3D visible Rectangles”,

Proceedings of the 3rd IEEE/IMACS International Conference on: Circuits, Systems, Communications and Computer Science, CSCC'99, Athens, Greece, July 4-8, 1999.

 

e.59)    S. Sioutas , A. Tsakalidis, J. Tsaknakis and V. Vassiliadis

An Efficient indexing on Database Structure for Exact and Partial Match Queries, ACMSIGMOD ADBIS’99.

Proceedings of the 3rd East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems - ADBIS'99, In cooperation with ACM SIGMOD, Moscow ACM SIGMOD Chapter and Slovenian Society Informatika, Maribor, Slovenia, September 13-16, 1999.

 

e.60)    G. Garofalakis, P. Kappos, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas, B. Vassiliadis,

            “Work via Communication and Collaborative Intranet Technologies”,

Proceedings of the World Conference on the WWW, Internet and Intranet (WebNet’99)USA, October 24-30, 1999.

 

e.61)    N. Kitsos, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, V. Vassiliadis

            “An optimal for reporting 3D visible Rectangles.”

 Peroceedings of the 3rd IEEE/IMACS International conference on:Cicuitw,Systems, Communications and Computer science, CSCC’99, Computers Graphics Session, Athens, Greece, July 4-8, 1999.

 

e.62)    B. Basiliadis, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis

            “A Web-based tool for content creation of Tele-training Courses in Greek Universities”

            Proceedings of the ED-MEDIA TELECOM 99 international conference(11th world conference on educational multimedia and hypermedia & world conference on educational telecommunications), Seatle, Wasighton, June 19-24, 1999

 

e.63)    G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, C. Makris, S. Sioutas,A.Tsakalidis, “Integrating GIS, GPS and GSM technologies for the Effective Management of Ambulances”

Proceedings of the second International Symposium on TeleGeoprocessing, TeleGeo2000, Nice, France May 10-12, 2000.

 

e.64) G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis
“An Information System for the effective management of ambulances”
Proceedings of the Thirteenth IEEE Symposium on Computer-Based medical Systems (CBMS 2000), Houston, Texas (Texas Medical Center) June 23-24, 2000

 

e.65)    Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis,

 “An Adaptive Educational Tool for the Greek Sign Language in the Proceedings of the IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2000),pp. 268-273, Cancun, Mexico, 24-27 May 2000.

 

e.66)    Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Teaching Quality on the Net”  Proceedings of the Web Based Learning Environments Conference (WBLE 2000), pp.104-108, Porto, Portugal, 5-6 June 2000.

 

e.67)    Ν.Kitsios, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis , J. Tsaknakis, and B. Vassiliadis,  “2-D Spatial Indexing Scheme in Optimal Time”, Proceedings of the ACM ADBIS-DASFAA 2000, Springer Verlag, pp.107-117.

 

e.68)    C. Makris, A. Tsakalidis, B. Vassiliadis, Towards Intelligent Information Retrieval Engines: a multi- Agent Approach”, Proceedings of the  ACM ADBIS-DASFAA 2000, Sringer Verlag, pp.157-171.

 

e.69)    G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, D. Sofotassios, A. Tsakalidis, "Introducing Internet and Intranet Technologies to a Port Authority", Proceedings of the 5th World Conference on the WWW and Internet (WebNet 2000), San Antonio, Texas, USA, October 30-November 4, 2000.

 

e.70)    J. Garofalakis, P. Markellou, J. Moumtzidis, J. Prentzas, A. Tsakalidis, "Architectural Aspects of a Web-based System for Job Ads", Proceedings of the 5th World Conference on the WWW and Internet (WebNet 2000), San Antonio, Texas, USA, October 30-November 4, 2000.

 

e.71)    K. Bovilas, A. Kanta, C. Makris, J. Prentzas, E. Sakkopoulos, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vassiliadis, "The Eurydices System: Objectives and Services", Proceedings of the 5th World Conference on the WWW and Internet (WebNet 2000), San Antonio, Texas, USA, October 30-November 4, 2000.

 

e.72)     Bovilas K., Kanta A., Makris C., Prentzas J., Sakkopoulos E., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Vassiliadis B., Supporting Virtual Classrooms through Extranet technology: the Eurydices system. ED-MEDIA 2000, poster demo.

 

e.73)    Makris C., Sakkopoulos E., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Vassiliadis V., “Supporting Virtual Classrooms through Extranet technology: the Eurydices system”, ED-MEDIA 2000, poster demo.

 

e.74)    G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, S. Sioutas, A. Tsakalidis, "Architectural Aspects of an Interactive Multimedia Environment for Training Employees in Internet/Intranet Technologies", Proceedings of the 12th World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA 2000), Montreal, Quebec, Canada, pp. 1269-1270, June 26-July 1, 2000. 

 

e.75)    Christos Makris, Kostas Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, "Helcom Project", in the Proceedings of the 2nd SE European e-Commerce Conference, Sofia, Bulgaria, 24-26 October 2000.

 

e.76)    C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, V. Vassiliadis, “2-D Spatial Indexing Scheme in Optimal Time”. 2000 ADBIS-DASFAA Symposium on Advances in Databases and Information Systems – Enlarged Fourth East – European Conference on Advances in Databases and Information Systems, September 5-8, Prague, Czech Republic, 2000.

 

e.77)    Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., “Adapting Information Presentation and Retrieval through User Madeling” in the Proceedings of the IEEE International Conference on Information Technology: Coding and Computing (ITCC), April 2-4, Las Vegas, USA, 2001.

 e.78)    Maxime Crochemore, Christos Makris, Wojciech Rytter, Kostas Tsichlas, Athanasios Tsakalidis, “Approximate String Matching with Gaps”, in the
             proceedings of the 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2001) and the 7th International Conference on Information
             Systems Analysis and Synthesis (ISAS 2001), Orlando USA, pp 45-50, July 20-25 2001.

 e.79)     Kostas Markellos, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Towards a Usable Business-to-Consumer E-store: Development of an Integrated Model for E-commerce Transactions», in the proceedings of the EUROMEDIA 2001 Conference,pp 297-299, Valencia, Spain, 18-20 April 2001.

 

e.80)    Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Spiros Sirmakessis, Antonis Spinakis, Athanasios Tsakalidis, «Using Hierarchy to Extract Innovation; The Use of Patents in Clarifying Innovation», in the proceedings of the ETK 2001 – NTTS 2001 Exchange of Technology and Know-How, New Techniques and Technologies for Statistics, Crete, Greece, 18-22 June 2001.

 

e.81)    Kostas Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «HELCOM Project: an Integrated eCommerce System for SMESs in Greece», in the proceeding of the eBusiness and eWork 2001, Venice, Italy, 17-19 October 2001.

 

e.82)    Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, «Developing Variations of an Integrated eShop Model for SMEs», in the proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics, Nicosia, Cyprus, 8-10 November 2001.

 

e.83)    Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, “AIOLOS: a Tutoring System for Waste Management”, in the proceedings of the 1st World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia and World Conference 2001 on Educational Telecommunications (ED‑MEDIA & ED‑TELECOM 2001), Tampere,pp 1741, Finland, 25‑30 June 2001

 

e.84)    C.Makris, K.Perdikuri, S.Sioutas, A.Tsakalidis and K.Tsihlas, “Time and Space Efficient Video Database Queries”, In the proceedings of the International Workshop on Multimedia Data and Document Engineering,pp 1-8, 4 July 2001, Lyon France.

 

e.85)    Penelope Markelou, Konstantinos Markellos, Spiros Sirmakessis,Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, "An eLearning Environment for SMEsin the Food and Beverages Industry Sector", in the proceedings of the2nd International Conference "New Horizons in Industry and Education",pp 178 184, Milos Island, Greece, 13 14 September 2001.

 

e.86)    Penelope Markelou, Konstantinos Markellos, Spiros Sirmakessis,Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, "A Tutoring System for the Management of Hazardous Industrial Waste", in the proceedings of the 2nd International Conference "New Horizons in Industry and Education", pp 128 133, Milos Island, Greece, 13 14 September 2001.

 

e. 87)   N. Bogonikolos, P. Gatomatis, K. Giotopoulos, S. Likothanassis,C. Makris, A. Tsakalidis, B. Vassiliadis, M. Chrysostalis, “Indexing and Retrieval Techniques for E-commerce Applications”, in the proceedings ofsthe 3rd International Workshop on Computer Science and Information Technologies, Ufa Yanngantua, Russia, pp 8-13, September 21-26,2001

e.88)    N Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis, Giotopoulos K. and Likothanassis S., “A Service Oriented Standardised System for Virtual Private Networks”, Proceedings of the ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications, pp. 360- 366, Beirut, 2001.

 

e.89)    Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., Giotopoulos K. and Likothanassis S., “On Distributed Information Retrieval in Virtual Enterprises”, in the proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics.

 

e.90)    Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., Giotopoulos K. and Likothanassis S., “Managing Risk in Extended Enterprises”, in the proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Enterprise Information Systems.

 

e.91)    Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., Giotopoulos K. and Likothanassis S., “Enabling Content-centric Information Systems through Multi-layer Architectures”, in the proceedings of the 2001 International Conference on Intelligent Systems and Control.

 

e.92)    Brodal G.S., Lagogiannis G., Makris C., Tsakalidis A., Tsichlas K., “Optimal Finger Search Trees in the Pointer Machine” In Proc. 34th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, pp. 583-591, Quebec, Canada, May 16-21, 2002.

 

e.93)    C.S. Iliopoulos, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis and K. Tsichlas, “ Identifying Occurences of Maximal Pairs in Multiple Strings”. In the proceedings of the 13th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Marching, pp. 178-190, Fukuoka, Japan, July 3-5, 2002.

 

e.94)    Eleni Christopoulou, John Garofalakis, Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis “Automating Restructuring of Web Applications”.
In the (ACM_Hypertext 2002) companion booklet for demos & posters, June 11-15, College Park, Maryland, USA, 2002.

 

e.95)    John Garofalakis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Designing an Adaptive Virtual University”, In the proceedings of Information Communication Technologies in Education, pp. 29-37, July 17-19, Samos island, Greece 2002.

 

e.96)     K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Computer Graphics Applications on Drug Discovery and Drug Design”, In the proceedings of the 3rd Hellenic Forum on Bioactive Peptides, 11-14 April, Patras, Greece, 2002.

 

e. 97)    Aggeletou Sophia, Bovilas Konstantinos, Giannakopoulos Michalis, Tsakalides Athanasios, Tsaknakis Ioannis, “Combining Advanced Multimedia and Network technologies into an Adaptive Educational System (AES)”, presented in the proceedings of the Interactive Learning Aided Learning (ICL), 25-27 September, Villach – Austria, 2002.

 

e.98)    Costas S. Iliopoulos, Manal Mohamed, Laurent Mouchard, Katerina G. Perdikuri, W. F. Smyth, Athanasios K.Tsakalidis  "String regularities with don't cares". In the Proc. of the Prague  Stringology Club (PSC '02 http://cs.felk.cvut.cz/psc/ ), Prague, Czech Republic, September 23-24, 2002.

 

e.99)    Eleni Christopoulou, Penelope Markellou, Konstantinos Markellos, Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, “LearnCom-A System for Setting Up an Electronic Learning Community”. In the proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education, pp 191-199, July 17-19, Samos island, Greece, 2002.

 

e.100)  Athanasios Tsakalidis, Konstantinos Markellos, Katerina Perdikuri, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, George Mayritsakis, “Knowledge Discovery in Patent Databases”, In the proceedings of the 11th ACM Conference on Information and Knowledge Management (ACM-CIKM 2002), November 4-9, McLean VA, USA, 2002.

 

e.101)  Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis, “Utilizing Complementary Know-How: Advanced Fine Arts meeting Information Technology to provide a Virtual University for artists - students and alumni”, ACM SIGUCCS 2002 Annual Conference, Providence, Rhode Island, USA, November 20-23, 2002.

 

e.102)  K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Computer Graphics Applications on Molecular Biology and Drug Design” Drug Discovery and Design: Medical Aspects, Edited by J. Matsoukas and T. Mavromoustakos, pp. 305-311, IOS Press, 2002.

 

e.103) Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Giorgos Mayritsakis, Katerina Perdikouri, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Knowledge Discovery in Patent Databases», ACM CIKM 2002, Eleventh International Conference on Information and Knowledge Management, Saic Headquarters, McLean, Virginia, USA, 4-9 November 2002.

 

e.104) Kouris, I.N., Makris C., Tsakalidis A., On Line Generation of Association Rules Using Inverted File Indexing and Compression, In Proceedings of the IADIS Int’l WWW/Internet 2002 Conference, Lisbon, Portugal, 2002.

 

e.105)  John Garofalakis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis “An Adaptive Virtual University”, 1st International Conference of Web-based Learning 2002 (As Part of the 28th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB'2002), Full Paper, Hong Kong SAR, China ICWL 54, August 17-19, 2002.

 

e.106) K. Markellos, P. Markellou, G. Mayritsakis, G. Panagopoulou, K. Perdikouri, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, “STING: Evaluation of Scientific & Technological Innovation and Progress in Europe Through Patents”, New Frontiers of Statistical Data Mining and Knowledge Discovery and E-Business Conference, 22-25 June 2002, Knoxville, Tennessee, USA, 2002.

 

e.107) Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Designing and Developing an Effective Recommendation System for eCommerce Stores», in the Proceedings of the WEBTEC Euromedia 2003, pp. 50-54, Plymouth, UK, 14-16 April 2003.

 

e.108)  Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «e-Government and Applications Levels: Technology at Citizen Service», in the Proceedings of the IADIS International Conference, e-Society 2003, volume II, pp. 849-854, Lisbon, Portugal, 3-6 June 2003.

 

e.109)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, «eTRANSFER – Integrated Methodology and Innovative Supporting Tools for the Passage of an Enterprise in the New Digital Economy», in the Proceedings of the 9th International Conference of Concurrent Enterprising: Enterprise Engineering in the Networked Economy, ICE 2003, Poster Session, pp. 471-474, Espoo, Finland, 16-18 June 2003.

 

e.110)  Nikolaos Avouris, Konstantinos Goutis, Kostantinos Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, «Implementing a Web-based E-learning Environment for Electrical and Computer Engineers», in the electronic Proceedings of the ICEE 2003 (Abstract Proceedings p. 181), International Conference on Engineering Education, Valencia, Spain, 22-26 July 2003.

 

e.111) Kouris, I.N., Makris C., Tsakalidis A., «An Improved Algorithm for Mining Association Rules Using Multiple Support Values», In Proceedings of the 16th International FLAIRS Conference,pp. 309-314, May 12-14, California, USA, 2003.

 

e.112)  Katerina Perdikouri, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Giorgos Mayritsakis, Konstantinos Markellos, «A Multivariate Analysis and Visualization System for Analyzing Patent Data and Producing Technological and Scientific Indicators», in the Abstract Proceedings of the International Workshop on Computational Management Science, Economics, Finance and Engineering, pp. 36, Limassol, Cyprus, 28-30 March 2003.

 

e.113) Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Marios Katsis, Evaggelia Rigou, Athanasios Tsakalidis, «Learncom: Supporting Communities in the Learning Process», In the proceedings of the 4th Hellenic Conference with International Participation, "Information & Communication Technologies In Education", Samos Island, Greece, 3-5 July 2003.

 

e.114)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Giorgos Mayritsakis, Katerina Perdikouri, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Mining Patent Databases for Monitoring Technological Trends», in the Proceedings of the PANDA Workshop on Pattern-base Management Systems (PBMS), pp. 83-92, Como, Italy, 10th April 2003.

 

e.115)  Sophia Angeletou, Kostas Bovilas, Michalis Giannakopoulos, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Syrmakessis, Athanasios Tsakalidis, Ioannis Tsaknakis «Exploiting Internet & Multimedia Technologies to Advance Educational Process», 6th International Conference on Computer Based Learning in Science 2003, Full Paper, Nicosia, Cyprus5-10 July 2003

 

e.116)  John Garofalakis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis “Integrating Adaptive Techniques with Web Services”, IEEE International Conference on Information Technology: Coding & Computing, Full Paper, Las Vegas, Nevada, USA, April 28-30, 2003

 

e.117)  Eleni Christopoulou, John Garofalakis, Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis “Techniques and Metrics for Improving Website Structure”, ACM WWW 2003, Poster, May 20-24, Budapest, Hungary, 2003.

 

e.118)  Kaporis A., Makris C., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsichlas K., Zaroliagis C., “Improved Bounds for Finger Search on a RAM”, ESA 2003.

 

e.119)  K. Perdikuri, C. Makris, A. Tsakalidis, “Discovering Regularities in biosequences: Challenges and applications”, In the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2003 (ICCMSE 2003), Kastoria, Greece 12-16 September.

 

e.120) C. Iliopoulos, Ch. Makris, I. Panagis, K. Perdikuri, E. Theodoridis, A. Tsakalidis, “Computing the Repetitions in a Weighted Suffix Tree using a Weighted Suffix Tree”, presented in the European Conference on Computational Biology 2003 (ECCB2003), September 27-30, 2003, Paris, France.

 

e.121)  Delis Vassilis, Makris Christos, Sakkopoulos Vagelis, Sioutas Spiros, Tsichlas Kostas, Tsakalidis Athanasios, «Temporal Selection Queries in Video Databases», Proceedings of the 3rd International Workshop on Multimedia Data and Document Engineering (MDDE 2003), September 8, Berlin, Germany.

 

e.122) S. Likothanassis, K. Perdikuri, L. Skarlas and A. Tsakalidis, “Evolutionary Biomedical Signal

Processing Techniques”, presented in the 1st MEDINF International Conference on Medical Informatics & Engineering, "MEDINF' 2003", October 9 - 11, Craiova, Romania, 2003.

 

e.123) Ι. Hatzilygeroudis, K. Perdikuri, and A. Tsakalidis, “Ιntegrating Expert Systems in Telemedicine Applications: A case study for the diagnosis of bone diseases”, presented in the 1st MEDINF International Conference on Medical Informatics & Engineering, "MEDINF' 2003", October 9 - 11, Craiova, Romania, 2003.

 

e.124) C. Iliopoulos, L. Mouchard, K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Computing the Repetitions in a Weighted Sequence”, presented in the Prague Stringology Conference (PSC’03), 22-24 September 2003, Prague, Czech Republic.

 

e.125) Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, «Mining Learners Profiles to Improve eLearning Experience», in the Proceedings of the 3rd International Conference on New Horizons in Industry and Education, pp. 223-228, Santorini, Greece, 28-29 August 2003.

 

e.126)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Web Personalization and the Privacy Concern», in the Proceedings of the 7th ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies, Challenges for the Citizen of the Information Society, Syros, Greece, 14-16 April 2004,

            (http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/conferences/ethicomp2004/52.html#seven).

 

e.127) C. Iliopoulos, K. Perdikuri, Α. Tsakalidis, K. Tsihlas, "The Pattern Matching Problem in Biological Weighted Sequences", Third International Conference on FUN WITH ALGORITHMS, pp 106-117, 26-28 May 2004, Isola d'Elba, Tuscany, Italy.

 

e.128) C. Iliopoulos, Ch. Makris, Y. Panagis, K. Perdikuri, E. Theodoridis, Α. Tsakalidis, "Efficient Algorithms for Handling Molecular Weighted Sequences", 3rd IFIP International Conference on Theoretical Computer Science, pp 265-277, August 24-26,  2004, Toulouse, FRANCE.

 

e.129)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Adaptive Hypermedia in Learning on the Web», iCEER 2004, International Conference on Engineering Education and Research, Progress Through Partnership, Olomouc and Bouzov Castle, Czech Republic, 27-30 June 2004.

 

e.130)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Web Personalization for Enhancing e-Learning Experience», 5th International Conference on Information Communication Technologies in Education, ICICTE, Samos Island, Greece, 1-3 July 2004.

 

e.131) V. Bistiolas, D. Sofotassios, S. Sioutas, A. Tsakalidis and K. Tsichlas. “On the Canonical k-vertex Polygon Retrieval Problem with Applications”, in AWOCA 2004, Ballina, New South Wales, Beach Resort, Australia, July 7-9, 2004.

 

e.132C. Iliopoulos, K. Perdikuri, E. Theodoridis, Α. Tsakalidis, K. Tsichlas, "Motif Extraction from Weighted Sequences", In the Proceedings of the 11th International Conference on String Processing and Information Retrieval- SPIRE2004, Springer Verlag, Lecture Notes in Computer Science 3246, pp. 286-297. Pardova-Italy, 5-8 October, 2004.

 

e.133)  John Garofalakis, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis “Web Service Discovery Mechanisms: Looking for a Needle in a Haystack? International Workshop on Web Engineering.Hypermedia Development & Web Engineering Principles and Techniques: Put them in use”, in conjunction with ACM Hypertext 2004, Santa Cruz, August 10, 2004.

 

e.134) K. Theodoropoulos, D. Ntalaperas, I. Petras, A.Tsakalidis, N. Konofaos “A New Concept On A Quantum Computer Based On Schockley-Read-Hall Recombination Statistics In Microelectronic Devices”, 27th International Conference on the Physics of Semiconductors, July 26-30, 2004, Flogstaff, Arizona.

 

e.135)  K. Votis, B. Vassiliadis, Ch. Alexakos, S. Likothanassis and A. Tsakalidis, “Workflow Coordination in Grid Networks for Supporting Enterprise-wide Business Solutions”, Proceedings of the IADIS International e-Commerce 2004 Conference, 14-16 Dec. 2004, Lisbon, Portugal.

 

e.136)  Diamanto Oikonomopoulou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Full-Coverage Web Prediction based on Web Usage Mining and Site Topology”, in the proceedings of the IEEE and ACM International Conference on Web Intelligence, (IEEE/WIC/ACM WI-2004), September 20-24, 2004, Beijing, China.

 

e.137)  Markellou, P., Rigou, M., Sirmakessis, S. & Tsakalidis, A., “Personalization in the semantic web era: a glance ahead”. In A. Zanasi, N. F. F. Ebecken & C.A. Brebbia (Eds.) Fifth International Conference on Data Mining (pp. 3-11). Southampton, Boston: PWIT Press (2004).

 

e.138)  E. Giannoulatou, A. Papavassiliou, K. Perdikuri, A. Tsakalidis, "Concept Discovery and Classification of Cancer Specific Terms from Scientific Abstracts of Molecular Biology”, In the Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering ICCMSE 2004,  Edited by Th. Simos, pp. 688-691.

 

e.139)  John Garofalakis, Theofanis Matsoukas, Yannis Panagis, Evangelos  Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis. Personalization Techniques for Web  Search Results Categorization. In Proc. IEEE International Conference on e-Technology, e-Commerce and e-Service (EEE05), Hong Kong, 29 March-1 April 2005, pp 148-151.

 

e.140)  T. Katsimpa, S.Sirmakessis, A. Tsakalidis, G. Tzimas “Mining Effective Design Solutions Based on a Model-Driven Approach” in the proceedings of the Data Mining 2005: Sixth International Conference on Data Mining, Text Mining and their Business Applications, 25-27 May 2005, Skiathos, Greece, WIT Press, 1-84564-017-9, pp. 463-474.

 

e.141)  Dimitra Dimitrakopoulou, Theodora Katsimpa, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Giannis Tzimas, “Mining Design Patterns in the Conceptual Schema of Web Applications” ” in the proceedings of ED-MEDIA 2005 -World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June 27-July 2, 2005 Montreal, Canada.

 

e.142)  L.Drossos, B. Vassiliadis, A.Stefani, K.Votis, A. Tsakalidis and S. Likothanassis, “On the Application of Collaboration Services to a Higher Education Environment”. in the Proceedings of the IADIS e-Society 2005 Conference, 27-30 June, Qwara, Malta, 2005.

 

e.143)  George Lagogiannis, Yannis Panagis, Spyros Sioutas And Athanasios Tsakalidis, “A Survey of Persistent Data Structures”, in WSEAS, 9th CSCC Multiconference, Athens, July, 11-16, 2005.

 

e.144)  Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Giannis Tzimas “Discovering Re-Usable Design Solutions in Web Conceptual Schemas: Metrics and Methodology,” in Proc. 5th International Conference on Web Engineering, ICWE05, Sydney, 25-29 July, LNCS 3579, Springer Verlag, pp. 545-556, 2005.

 

e.145)  J. Kouris, E.Theodoridis and A.Tsakalidis. Spatial Indexing Structures. 9th WSEAS International Conference on COMPUTERS, July 2005.

           

e.146) D.Antoniou. Y.Panagis, E.Theodoridis. A. Tsakalidis and N.Tsirakis. Algorithms and Data Structures for managing molecular sequences. 1st Conference on Biosciences of the University of Patras. May 2005.

 

e.147)  Archontoula Angeletou, Sofia Angeletou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis “Assessment Methods for Distance Learning Environments”, PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Local Proceedings, 11-13 November 2005, Volos, Greece.

 

e.148) S.Sioutas, Y.Panagis, E.Theodoridis and A.Tsakalidis. One dimensional finger searching in RAM model revisited. 10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Lecture Notes in Computer Science, 11-13 November 2005, Volos -Greece, LNCS 3746, Spinger – Verlag, pp. 134-144.

 

e.149)  D. Antoniou, C.Makris, Y.Panagis, K.Perdikuri, E.Theodoridis and A.Tsakalidis. Detecting Periodicities in biological sequences. 10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Local Proceedings, 11-13 November 2005, pp. 196-205, Volos, Greece.

 

e.150)  L. Drossos, B. Vassiliadis, E. Sakkopoulos, K. Votis, A. Stefani, A. Tsakalidis, M. Xenos, S. Likothanassis, “On the Personalization of an E-learning Environment in Higher Education using Graphs”, 10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Lecture Notes in Computer Science, 11-13 November 2005, Volos, Greece.

 

e.151)  K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Motif Extraction from Biological Sequences: Trends and Contributions to other Scientific Fields”, International Conference on Information Technology and Applications - ICITA, 4-7 July 2005, Sydney, Australia (accepted).

 

e.152) K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Accelerating Sequence Alignments with the use of Suffix Trees”, Ninth Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology – RECOMB2005, 14-18 May 2005, Cambridge, MA, USA.

 

e.153)  G. Anogianakis, E. Kapritsos, Ch. Makris, N. Mpaltas, K. Perdikuri, K. Themelis, A. Tsakalidis, “Identification of protein patterns in nucleic acid sequences and exploration of synonymous codons in tissue differentiation”, 6th International Symposium on Computational Biology and Genome Informatics, 21-26 July 2005, Salt Lake City, Utah, USA (accepted).

 

e.154)  D. Ntalaperas, K. Theodoropoulos, A.Tsakalidis, N.Konofaos,

"A Quantum Computer Architecture based on semiconductor recombination statistics.",

10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Lecture Notes in Computer Science ,11-13 November 2005, Volos, Greece.

 

e.155)  Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Using Semantic Web Mining Technologies for Personalized e-Learning Experiences», in the Proceedings of the 4th IASTED International Conference on Web-Based Education (WBE-2005), Invited Session on Web Based Teaching and Learning Technologies, Grindelward, Switzerland, 21-23 February 2005, 522-527.

e.156)  Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Semantic Web Usage Mining for E-commerce Personalization», 4th International Conference New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE’05), 25-26 August 2005, Corfu, Greece.

e.157)  Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Personalized E-commerce Recommendations», IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE 2005), Beijing, China, 18-20 October 2005.

e.158)  Dimitrakopoulou, D., Rigou, M., Sirmakessis, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2005), ‘Capturing Application-Domain Specific Patterns in a Web Application: The E-Learning Paradigm’, in the proceedings of the 4th IASTED International Conference on Web-based Education (WBE 2005), February 21-23, 2005, Grindelwald, Switzerland, ACTA Press, ISBN 0-88986-480-2, pp. 556-561.

e.159)  Sakkopoulos, E., Sirmakessis, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2005), ‘A Methodology for Evaluating the Personalization Conceptual Schema of a Web Application’, in the Proceedings of the 11th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2005), July 22-27, 2005, Las Vegas, Nevada, USA.

e. 160) Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis, "An Algorithmic Framework for Adaptive Web
Content", in International Workshop on Adaptive and Personalized Semantic Web, in conjunction with ACM Hypertext 2005, Salzburg Austria, Sep. 6-9, 2005.
 

e.161)  A. Angeletou, S. Angeletou, M. Rigou, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, Assessment Techniques for e-learning Process, Τhird International Conference on Open and Distance Learning: 'Applications of Pedagogy and Technology' CODL 2005, 11 - 13 November 2005, Patras, Greece.

e.162) E. Sakkopoulos, Ch. Makris, S. Sioutas, P. Triantafillou, A. Tsakalidis, B. Vassiliadis,

NIPPERS: Network of InterPolated PeERS for Web Service Discovery, In Proceedings of IEEE International Conference on Information Technology: Coding and Computing (IEEE-ITCC 2005) Track Next Generation Web and Grid Systems, Vol 2, pp. 193-198.

 e.163) Anogianakis G., Kapritsos E., Makris C., Mpaltas N., Themelis A., Perdikuri K., Tsakalidis A.,  Idenitification of protein patterns in nucleic acid sequences 
             and exploration of synonymous codons in tissue differentiation,  Computational Biology and Genome Information 2005 Conference.

 e.164) A. Kaporis, C. Makris, G. Mavritsakis, S. Sioutas, A. Tsakalidis, K. Tsichlas, C. Zaroliagis,  ISB-Tree: A New Indexing Scheme with Efficient Expected Behaviour, ISAAC 2005, December 19-21, Sanya, Haiman, China.

 

e.165) C. Makris, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, An Algorithmic  Framework for Adaptive Web Content, International Workshop on Adaptive and Personalized Semantic Web,  ACM Hypertext 2005.

 

e.166)  E. Dimopoulos, A. Panousis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, “WiFiAdmin: An Intelligent Web-based Management Environment for Wireless Networks”, in the IEEE International Conference on Information Technology and Applications 2005 (ICITA), Sydney 4-7/7/2005, pp. 508-513.

 

e.167)  P. Adamopoulou, D. Kanellopoulos, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, “Semantic learning interventions using web services technology”, IASTED 2005 International Conference Web Based Education, (WBE 2005), Web Based Teaching and Learning Technologies track,  2/2005, pp. 528-533.

 

e.168)  Yannis Panagis, Evangelos Theodoridis, Linear-Time Period Computation of a String with Suffix Trees, in International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, In Proc. ICNAAM 2005 pp. 813-816, 2005.

 

e.169)  Yannis Makripoulias, Christos Makris, Yiannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos,Poulia Adamopoulou and Athanasios Tsakalidis, Web Service discovery based on Quality of Service, In IEEE International Conference on Computer Systems and Applications, March 8-11, 2006,  pp. 196-199.

 

e.170)  T. Katsimpa, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, G. Tzimas, A. Tsakalidis, “Application Modeling using Reverse Engineering Techniques”, in the proceedings of the 2006 21st Annual ACM Symposium on Applied Computing (ACM SAC 2006), Track on Model Transformation, Dijon, France, April 23 -27, 2006, pp. 1250-1255.

 

e.171)  Makris, Ch., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A. (2006) 'An Algorithmic Framework for Adaptive Web Content', In : Spiros Sirmakessis, (eds) International Workshop on Adaptive and Personalized Semantic Web, in conjunction with ACM HyperText 2005, 05-Sep-05 -05-Sep-05 , Springer Verlag, Studies in Computational Intelligence, pp. 1-1

 

e.172)  Laskaridis, G., Markellos, K., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. (2006) 'E-government for all Citizens: Personalization Aspects', (eds) 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, 16-Mar-06 -17-Mar-06 , pp. 00-00

 

e.173)  Laskaridis, G., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. (2006) 'Interoperability: Key to Enhance Public Sector', (eds) 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, 16-Mar-06 -17-Mar-06 , pp. 00-00

 

e.174)  Katsimpa, T., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., Tzimas, G., and Tsakalidis, A. (2006) 'Application modeling using reverse engineering techniques', (eds) ACM Symposium on Applied Computing, 23-Apr-06 -27-Apr-06 , ACM Press, pp. 1250-1250

 

e.175)  Papakonstantinou, K., Sakkopoulos, E., Panagis, Y., Makris, Ch., & Tsakalidis, A. (2006) 'Web Service Workflow Selection using Measured Variation in Operating System and Network Resource Consumption', (eds) International Workshop on Architectures, Models and Infrastructures to Generate Semantics in Peer to Peer and Hypermedia Systems in conjunction with ACM HyperText 2006, 23-Aug-06 -23-Aug-06 , pp. 1-1

 

 

F)         ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

f.1)       Κ. Δαβαράκης, Β. Μπιστιόλας και Α.Κ. Τσακαλίδης

"Το Πρόβλημα Εντοπισμού Σημείου στο Επίπεδο. Δύο αντιπροσωπευτικοί Αλγόριθμοι επίλυσης. Υλοποίηση με επίμονες Δομές Δεδομένων"

Πρακτικά, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ, Θεσσαλονίκη, Τόμος 1, σελ. 229-241, 1988

 

f.2)       Π. Βασιλάκος, Ν. Γιαλέλης. Χρ. Κύργιος και Α.Κ. Τσακαλίδης

"Μελέτη και ανάπτυξη Συστήματος Εμπειρογνώμονα (Expert System) για το Σπινθηρογράφημα  των Οστών"

Πρακτικά, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, σελ. 606-618, ΕΠΥ, Αθήνα, 1991

 

f.3)       Β. Μπιστιόλας Δ. Σοφοτάσιος και Α.Κ. Τσακαλίδης

            "On Point and Segment Enclosures"

Πρακτικά, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ, Τόμος Ι, σελ. 39-45, Πάτρα, Δεκέμβριος 1993

 

f.4)       Γ. Ανωγειαννάκης, Κ. Κροτοπούλου, Π. Σπυράκης, Δ. Τέρπου και Α.Κ. Τσακαλίδης

"BDB: Ενα Πληροφοριακό  Σύστημα για την Χαρτογράφηση του Ανθρώπινου Εγκεφάλου"

Πρακτικά, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ, Τόμος ΙΙ, σελ. 189-201, Πάτρα, Δεκέμβριος 1993

  

f.5)       Α. Μανιάτη, Κ. Μπαλάτος, Γ. Παναγοπούλου, Α. Παντελής, Σπ. Συρμακέσης και Α. Κ. Τσακαλίδης

BLOOD BANK DATABASE (BB-DB)”

Πρακτικά, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ,  Τόμος ΙΙ, σελ. 561-574, Πάτρα, Δεκέμβριος 1993

 

f.6)       Γ. Γιολδάσης, Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, Χρ. Τζώρτζης, Α.Κ. Τσακαλίδης

"Ολοκληρωμένο Μοντέλο Μηχανοργάνωσης Νοσοκομείου"

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994

 

f.7)       Κ. Αυγερίδης, Α. Καλλινίκου-Μανιάτη, Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, και Α. K. Τσακαλίδης

"Το σύστημα PELICAN"

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994

 

f.8)       Γ. Ανωγειανάκης, Α. Κροτοπούλου, Π. Σπυράκης, Δ. Τερπου, Α. Κ. Τσακαλίδης

DB Σύστημα: Ένα Σύστημα Χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Εγκεφάλου για τον Εντοπισμό Επιληπτικών Εστιών"

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994

 

f.9)       Ι. Χατζηλυγερούδης, Π. Βασιλάκος, Α. Κ. Τσακαλίδης

"Ένα έμπειρο σύστημα για διάγνωση των οστών"

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994

 

f.10)     Γ. Γιολδάσης, Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, ΧρΤζώρτζης, και Α.Κ. Τσακαλίδης

            "Ολοκληρωμένο Μοντέλο Μηχανογάνωσης Νοσοκομείου"

            Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη,1994.

 

f.11)     Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, Ι. Τζήμας και Α. Κ. Τσακαλίδης

"PELICAN SYSTEM: Μια Πιλοτική Εφαρμογή για την Μηχανοργάνωση των Αιμοδοτών σε Πανελλήνια Κλίμακα",

Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, ΕΠΥ, Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου, σελ. 317-324, 1995

 

f.12)     Ι. Χατζηλυγερούδης, Δ. Σοφοτάσιος, Ν. Δενδρής. Π. Σπυράκης, Α. Τσακαλίδης

«EΝΑ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΟΗΣ»

Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, ΕΠΥ, Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου, σελ. 283-292, 1995

 

f.13)     Βασίλης Βασιλειάδης, Γιώργος Λαγογιάννης, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Δημήτρης Σοφοτάσιος, Γιάννης Τζήμας, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

 «Η Αρχιτεκτονική ενός Συστήματος για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Περιβαλλοντικών Καταστάσεων στην Περιοχή της Μεσογείου», στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ), σελ. 77-86, Αθήνα, 4-6 Δεκεμβρίου 1997.

 

 f.14)     Β. Βασιλειάδης, Σ. Σιούτας, Ι. Τσακνάκης, Α. Τσακαλίδης

“Σχεδιασμός ενός Αντικειμενοστραφούς Πληροφοριακού Συστήματος με Βάση το Διαδίκτυο

Proceedings of the 1st Hellenic Conference on New Information Technologies, 8-10 October, Athens. Greece.

 

f.15)     Χ. Σκόπα, Β. Βασιλειάδης, Γ. Λαγογιάννης, Γ. Καπαράκης, Α. Τσακαλίδης

"Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Νεοπλασιών ως Μέσον Εκπαίδευσης στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο".

Proceedings of the 5th National Conference on Pathology - Anatomy, Ioannina, May 1996.

 

f.16)     Γ. Γαρουφαλάκης, Γ. Δερεκενάρης, Δ. Πρέντζας, Σ. Σιούτας, Δ. Σοφοτάσιος, Α. Τσακαλίδης

            “Διαχείριση του στόλου ασθενοφόρωντου ΕΚΑΒ με χρήση GIS”,

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – Δυνατότητες, Προοπτικές και Προκλήσεις, 12 Δεκεμβρίου 1999

 

f.17)    Γιάννης Γαροφαλάκης, Παναγιώτης Κάππος, Αγλαΐα Λιόπα-Τσακαλίδη, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Παναγοπούλου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

«IDEAL: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και την Προσαρμογή του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δυτική Ελλάδα», στα Πρακτικά του 12ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, ΕΕΕΕ, Σάμος, 6-8 Σεπτεμβρίου 1998.

 

f.17)    Γαροφαλάκης Γ., Πρέντζας Δ., Τσακαλίδης Α.,

 "Ένας Πολυμεσικός Τίτλος για τη Διδασκαλία Internet/Intranet Τεχνολογιών", Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής και Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, 11-12 Νοεμβρίου 2000.

 

f.18)    Γιάννης Γαροφαλάκης, Γιάννης Κουτσονίκος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

«Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέματα Πιστοποίησης Ποιότητας», παρουσιάσθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πάτρα 13-15 Οκτωβρίου 2000.

 

f.19)     Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

«Εκπαίδευση από Απόσταση Εναντίον Παραδοσιακής Εκπαίδευσης. Υπάρχει Νικητής;», 1οΠανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 25-27 Μαίου 2001.

 

f.20)     Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis,

«Developing Variations of an Integrated eShop Model for SMEs», in the Proceedings of the 8th Panhellenic Conference with International Participation on Informatics, Nicosia, Cyprus, 8-10 November 2001.

 

f.21)     Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Maria Rigou,

«Modeling the Behaviour of e-Customers», in the Proceedings of the PCHCI 2001 Panhellenic Conference with International Participation in Human-Computer Interaction, Patras, Greece, 7-9 December 2001.

 

f.22)  Σπύρος Συρμακέσης, Μαρία Ρήγκου, Ευαγγελία Ρήγκου, Μάριος Κατσής, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

«Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης: Αναγκαιότητα, Στόχοι, και Τεχνολογικές Δυνατότητες», Πρακτικά (electronic proceedings) του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», σελ. 698-707, Πάτρα, 28-30 Μαρτίου 2003.

 

f.23)     Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Marios Katsis, Evaggelia Rigou, Athanasios Tsakalidis, « Learncom: Υποστηρίζοντας Κοινότητες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία », στα πρακτικά του 4ου Ελληνικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίων στην Εκπαίδευση, Σάμος, Ελλάδα, 3-5 Ιουλίου 2003.

 

f.24)     Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis,

«Modernisation Levels in the Greek Public Administration: Technology to the Service of the Citizen», presented in the 1st National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Information Society and Citizen’s Rights, Athens, 25-26 September 2003.

 

f.25)     Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis,

«e-Government: applications levels», of the 9th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2003), pp. 58-69, Thessaloniki, Greece, 21-23 November 2003.

 

f.26)     Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Αθανάσιος Τσακαλίδης,

«Το Μοντέλο του Μαθητή στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Υπολογιστών»,  1ο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) με θέμα «Ανθρώπινη Συμπεριφορά: Έρευνα και Εφαρμογές στην Ψυχολογία και στην Εκπαιδευτική Πράξη», Βόλος, 21-23 Νοεμβρίου 2003.

 

f.27)    Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «E-government for all Citizens: Personalization Aspects», in the Proceedings of the 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, Athens, 16-17 March 2006.

 

f.28)    Giorgos Laskaridis, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «Interoperability: Key to Enhance Public Sector», in the Proceedings of the 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, Athens, 16-17 March 2006.

 

f.29)    Πηνελόπη Μαρκέλλου, Βασιλική Νιάρρου, «Το «Σχολείο του Μέλλοντος» και η Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», θα παρουσιασθεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 4-6 Μαΐου 2007.

 

G)        Δημοσιεύσεις σε Εθνικα Επιστημονικά Περιοδικά

 

g.1)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, «Βιοπληροφορική: Η πρόκληση του 21ου αιώνα»,Περιοδικό ΒΙΟ, Ιούνιος 2002.

 

g.2)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, E. Χριστοπούλου, «Εξερευνώντας τα Μυστικάτου DNA: Υπολογιστικές Τεχνικές και Σύγχρονα Εργαλεία»,  Περιοδικό ΒΙΟ,Σεπτέμβριος 2002.

 

g.3)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, «Βιολογικά Μοντέλα στην Πληροφορική:"Μοριακοί Υπολογιστές" και Βιομοριακοί Υπολογισμοί»,  Περιοδικό ΒΙΟ,Δεκέμβριος 2002.

 

g.4)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, «Μοντελοποίηση κυττάρων στον υπολογιστή»,Περιοδικό ΒΙΟ, Ιανουάριος 2003.

 

g.5)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, «Εξόρυξη Γνώσης από Βιολογικά Κείμενα»,Περιοδικό ΒΙΟ, Μάρτιος 2003.

 

g.6)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, Α. Τσελίκας, «Ολοκληρωμένα ΣυστήματαΔιαχείρισης Πληροφοριών Υγείας: η Ελληνική Περίπτωση», Περιοδικό ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ,Τεύχος 43, Μάρτιος 2004.

 

g.7)      Κ. Περδικούρη, Α. Τσακαλίδης, «Γενετικοί Αλγόριθμοι και Ανάλυση ΒιολογικώνΑκολουθιών», Περιοδικό ΒΙΟ, Μάιος 2004.

 

g.8)      Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης, «Εξατομικευμένη Ηλεκτρονική Μάθηση», Περιοδικό Επιστήμες της Αγωγής, Ειδική Έκδοση «Δια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, Μάιος 2004.

 

H)   IMPLEMENTATION WORKSHOPS

 

h.1)      G. Panagopoulou, S. Sirmakesis, A. K. Tsakalidis and H. Vourdaha

"Implementation of the kBB-Tree"

1st ALCOM Workshop, ALGORITHMS: Implementation, Libraries and Use, Saarbruecken (Dagstuhl), Germany, August 1993

 

h.2)      M. Katsomalos, F. Logothetidis, G. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A. K. Tsakalidis "Implementation of a Hidden Surface Removal Algorithm"

1st ALCOM Workshop, ALGORITHMS: Implementation, Libraries and Use, Saarbruecken (Dagstuhl), Germany, August 1993

 

 

 

I)         Technical Reports (with citations in books or journals)

 

i.1)       K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis

"AVL-Trees, Refined Analysis and Applications to Sorting Presorted Files"

Technical Report A 82/05, Fachbereich Angewandte Mathematik und Informatik.

Universitaet des Saarlandes. Saarbruecken. West Germany, 1982

 

i.2)       A.K. Tsakalidis

"An Optimal Implementation for Localized Search"

Technical Report A 84/06. Fachbereich Angewandte Mathematik und Informatik.

Universitaet des Saarlandes. Saarbruecken. West Germany, 1984

 

i.3)       A.K. Tsakalidis

"Finding a Negative Cycle in a Directed Graph"

Technical Report A 85/05. Fachbereich Angewandte Mathematik und Informatik.

Universitaet des Saarlandes. Saarbruecken. West Germany, 1985

 

i.4)       J. van Leeuwen and A.K. Tsakalidis

"An Optimal Pointer Machine Algorithm for Nearest Common Ancestors"

Technical Report, UU-CS-88-17, Department of Computer Science,

University of Utrecht, Utrecht, 1988

 

 

 

J)         Technical Reports

 

j.1)       C. Makris and A.K. Tsakalidis

“A Space-optimal Algorithm for the Object Complexity of the Hidden Surface Elimination Problem for Rectangles” CTI-Technical Report 96.9.25,

 

j.2)       C. Makris and A.K. Tsakalidis

“Rectangle Enclosure Reporting in Optimal Space revisited”

CTI-Technical Report 97.1.7

 

j.3)       N. Kitsios and A.K. Tsakalidis

“An Optimal Algorithm for Reporting Visible Rectangles

CTI-Technical Report 97.1.8

 

j.4)       N. Kitsios and A.K.Tsakalidis

“Three-sided Range Search for Reporting Visible Rectangles”

CTI-Technical Report 1997

 

j.5)       K. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou, and A.K. Tsakalidis

“Approximate Similarity Queries In Large Databases”

CTI-Technical Report 1997

 

j.6)       B. Basiliadis, J. Garofalakis, P. Kappos, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas

            “Development and Integration of Intranet-Based Services in a University”

            CTI-Technical Report 98.1.1

 

j.7)       G. Antoniou, B. Basiliadis, C. Bouras, J. Garofalakis, P. Kappos, D. Karageorgopoulos, P. Spirakis, B. Triantafylou, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas

            “The Design and Development of Advanced Network Services over the Patras University Campus Network”

            CTI-Technical Report 98.2.8

 

j.8)     J. Garofalakis, P. Kappos, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas, B. Basiliadis
        “Development and Integration of WWW-based Services in an Existing University Environment”,
         
CTI-Technical Report 98.2.10

 

j.9)     N. Kitsos, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, and V. Vasiliadis

          “Optimal Algorithms for Reporting Visible Rectangles”

         CTI-Technical Report 99.9.4

 

j.10)   M. Makris, A.K Tsakalidis

          “Fast Piercing of iso-oriented planar rectangles”
          CTI-Technical Report

 

j.11)    J. Garofalakis, S. Syrmakessis, A. Tsakalidis, P. Tziavas, G. Tzimas, and V. Vasiliadis

“An Interactive Web-based Approach for Environmental, Science Courses in Secondary Education.”

CTI-Technical Report

 

j.12)  Spiros Sirmakessis and Athanasios Tsakalidis, “Risk Management And Analysis Methodology On Systems Engineering Life Cycle“.

Technical Report 2000.01.02

 

j.13)  Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “An Internet Based Adaptive Educational System for the Greek Sign Language“.

Technical Report 2000.02.02

 

j.14)  Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Electronic Shops’ Engineering Methodology“

          Technical Report 2000.04.02

 

j.15)  Πηνελόπη Μαρκέλλου, Παναγιωτάκη Αγγελική, Τσακαλίδης Αθανάσιος, «Ηλεκτρονική Διοίκηση και Επίπεδα Εφαρμογών: Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία του Πολίτη», CTI Technical Report, TR 2002/05/01.

 

j.16)   Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης,

«Μελέτη Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Βιβλιοπωλείων»

            Technical Report 2000/11/03

 

j.17)  Alexis Kaporis, Christos Makris, Spyros Sioutas, Athanasios Tsakalidis, Kostas Tsichlas, Christos D. Zaroliagis, «Improved Bounds for Finger Search on a RAM», CTI Technical Report No TR 2003/07/01.